Mogelijkheden voor oudere werknemers

Dat ouderen duur zijn voor een onderneming is een hardnekkig misverstand!

De gemiddelde werknemer heeft rond de middelbare leeftijd haar/zijn top bereikt en daarmee de top van het salaris. Oudere werknemers zijn dan even duur als een gemiddelde werknemer van veertig. Oudere werknemers zijn vaak op vele vlakken van onschatbare waarde. Met een speciale training op maat blijft juist deze, erg loyale groep, de stabiele factor in uw onderneming. Tel daarbij op dat over vijf jaar meer dan de helft van de Nederlandse bevolking ouder is dan 50. Op zoek naar nieuwe medewerkers kunnen werkgevers niet meer om de doelgroep 50-plus heen. Dus ondernemers, geef deze groep mensen kans om zich te trainen in de moderne kantoorapplicaties. Maak van hen moderne en gemotiveerde werknemers die volledig inzetbaar zijn.

Hoe gaat een OLCT training in zijn werk?

Allereerst worden de vaardigheden in beeld gebracht. Wat zijn de vereiste vaardigheden waarover zij moeten kunnen beschikken Op maat trainingsschema, boek(en) en oefeningen Begeleiding op de werkplek en actieve hulp bij de werkzaamheden Afsluiting training met eventueel een toets en/of certificaat

Mogelijkheden voor Subsidies

Bent u 50-plus en werkzoekend? Dan kan een computertraining u helpen om werk te vinden. U brengt uw kennis op peil! Daarnaast kun u gebruikmaken van de volgende regelingen: Scholingsvoucher: u krijgt subsidie voor een opleiding t.w.v. maximaal € 2500,- Proefplaatsing: u werkt op proef bij een werkgever. Voor werkgevers bestaan subsidieregelingen indien zij ouderen in dienst nemen

U kunt werkgevers op de volgende regelingen wijzen

Mobiliteitsbonus De werkgever krijgt korting op premies die hij betaalt aan de belastingdienst. Compensatieregeling De werkgever krijgt voor u een ziektewet-uitkering als u ziek wordt.
f
van Heekgaarde 25 7622 KE Borne tel. 053-4340344 info@olct.nl www.olct.nl KvK nr. 08167363
Borne Brugstraatje 4 Enschede Boulevard 1945 nr. 3 Almelo Hofkampstraat 102 Hengelo Marnixstraat 1
Contactadres
Leslocaties
“Natuurlijk moeten we een leven lang leren en is dit de verantwoordelijkheid van elke werkgever, werknemer en zelfstandig ondernemer” Bron: Unie

Onderzoek: ouderen zijn het productiefst

Babyboomers laten zich niet afleiden Een groot Australisch onderzoek onder duizend managers en administratieve krachten toont aan dat ouderen het grootste deel van hun dag productief zijn. Zij zeggen zelf 80 procent van hun dag met Bron: https://www.openvoor50plus.nl
Opleiding per vakgebied
Open Leer Centrum Twente ©
Senioren of beter gezegd: “Ervaren medewerkers” Deze groep mensen wordt in het bedrijfsleven vaak (te) snel aan de kant geschoven. Echter, de know-how en de bewezen vakbekwaamheid van deze mensen verlaat daarmee ook de onderneming. Bij het aantrekken van de orderportefeuille komt het vaak voor dat het bedrijfsleven een nieuw beroep doet op de senioren om de jongere werknemers én de onderneming te komen helpen. Oudere werknemers zijn vaak op vele vlakken van onschatbare waarde. Met een speciale training op maat blijft juist deze, erg loyale groep, de stabiele factor in uw onderneming. Ondernemers, geef deze mensen de kans om zich te trainen in de moderne kantoor- applicaties. Op deze manier zijn zij weer volledig inzetbaar. Lees meer... Hoe gaat een training in zijn werk? Allereerst worden de vaardigheden in beeld gebracht. Wat zijn de vereiste vaardigheden waarover zij moeten kunnen beschikken Op maat trainingsschema, boek(en) en oefeningen Begeleiding op de werkplek en actieve hulp bij de werkzaamheden Afsluiting training met eventueel een toets en/of certificaat (Bron UWV) Regelingen en activiteiten voor 50-plussers 50+ Voor 50-plussers is het extra lastig om werk te vinden! Daarom zijn er regelingen en activiteiten die deze werkzoekenden kunnen helpen. Daarnaast zijn er regelingen die het voor werkgevers en intermediairs, zoals een uitzendbureau of re-integratiebedrijf interessant maken om 50-plussers aan werk te helpen of in dienst te nemen. Uw mogelijkheden Bent u 50-plus en werkzoekend? Dan kan een computertraining u helpen om werk te vinden. U kunt ook gebruikmaken van de volgende regelingen: Scholingsvoucher: u krijgt subsidie voor een opleiding (opgeheven per oktober 2016) Proefplaatsing: u werkt op proef bij een werkgever. Een werkgever kan een financieel voordeel krijgen als hij u aanneemt. U kunt werkgevers op de volgende regelingen wijzen Mobiliteitsbonus De werkgever krijgt korting op premies die hij betaalt aan de Belastingdienst. Compensatieregeling De werkgever krijgt voor u een Ziektewet-uitkering als u ziek wordt.
Kom gewoon eens langs, el of e-mail ons voor de mogelijkheden
vorige vorige
SAMEN SLIMMER VERDER
f
van Heekgaarde 25 7622 KE Borne tel. 053-4340344 info@olct.nl www.olct.nl KvK nr. 08167363
Borne Brugstraatje 4 Enschede Boulevard 1945 nr. 3 Almelo Hofkampstraat 102 Hengelo Marnixstraat 1
Contactadres
Leslocaties
Opleidingen
Onze hardlopers
“Natuurlijk moeten we een leven lang leren en is dit de verantwoordelijkheid van elke werkgever, werknemer en zelfstandig ondernemer” Bron: Unie KBO
Open Leer Centrum Twente ©
van Heekgaarde 25 7622 KE Borne Tel. 053-4340344 Mob. 06-54737319 info@olct.nl www.olct.nl K.v.K. 08167363
Leslocaties
Borne Brugstraatje 4 Enschede Boulevard 1945 nr. 3 Almelo Hofkampstraat 102 Hengelo Marnixstraat 1
Mogelijkheden voor oudere werknemers

Dat ouderen duur zijn voor een onderneming is

een hardnekkig misverstand!

De gemiddelde werknemer heeft rond de middelbare leeftijd haar/zijn top bereikt en daarmee de top van het salaris. Oudere werknemers zijn dan even duur als een gemiddelde werknemer van veertig. Oudere werknemers zijn vaak op vele vlakken van onschatbare waarde. Met een speciale training op maat blijft juist deze, erg loyale groep, de stabiele factor in uw onderneming. Tel daarbij op dat over vijf jaar meer dan de helft van de Nederlandse bevolking ouder is dan 50. Op zoek naar nieuwe medewerkers kunnen werkgevers niet meer om de doelgroep 50-plus heen. Dus ondernemers, geef deze groep mensen kans om zich te trainen in de moderne kantoorapplicaties. Maak van hen moderne en gemotiveerde werknemers die volledig inzetbaar zijn.

Hoe gaat een OLCT training in zijn werk?

Allereerst worden de vaardigheden in beeld gebracht. Wat zijn de vereiste vaardigheden waarover zij moeten kunnen beschikken Op maat trainingsschema, boek(en) en oefeningen Begeleiding op de werkplek en actieve hulp bij de werkzaamheden Afsluiting training met eventueel een toets en/of certificaat

Mogelijkheden voor Subsidies

Bent u 50-plus en werkzoekend? Dan kan een computertraining u helpen om werk te vinden. U brengt uw kennis op peil! Daarnaast kun u gebruikmaken van de volgende regelingen: Scholingsvoucher: u krijgt subsidie voor een opleiding t.w.v. maximaal € 2500,- Proefplaatsing: u werkt op proef bij een werkgever. Voor werkgevers bestaan subsidieregelingen indien zij ouderen in dienst nemen

U kunt werkgevers op de volgende regelingen

wijzen

Mobiliteitsbonus De werkgever krijgt korting op premies die hij betaalt aan de belastingdienst. Compensatieregeling De werkgever krijgt voor u een ziektewet-uitkering als u ziek wordt.
f
OLCT Opleidingen en bedrijfstrainingen

Open Leer Centrum Twente

Samen slimmer verder!

053 - 4340344
senioren in bedrijf, oudere werknemers, 40 en te oud, 50 en te oud, 50+, 40+, senioor, computercursus voor ouderen