Mogelijkheden voor oudere werknemers

Dat ouderen duur zijn voor een onderneming is een hardnekkig misverstand!

De gemiddelde werknemer heeft rond de middelbare leeftijd haar/zijn top bereikt en daarmee de top van het salaris. Oudere werknemers zijn dan even duur als een gemiddelde werknemer van veertig. Oudere werknemers zijn vaak op vele vlakken van onschatbare waarde. Met een speciale training op maat blijft juist deze, erg loyale groep, de stabiele factor in uw onderneming. Tel daarbij op dat over vijf jaar meer dan de helft van de Nederlandse bevolking ouder is dan 50. Op zoek naar nieuwe medewerkers kunnen werkgevers niet meer om de doelgroep 50-plus heen. Dus ondernemers, geef deze groep mensen kans om zich te trainen in de moderne kantoorapplicaties. Maak van hen moderne en gemotiveerde werknemers die volledig inzetbaar zijn.

Hoe gaat een OLCT training in zijn werk?

Allereerst worden de vaardigheden in beeld gebracht. Wat zijn de vereiste vaardigheden waarover zij moeten kunnen beschikken Op maat trainingsschema, boek(en) en oefeningen Begeleiding op de werkplek en actieve hulp bij de werkzaamheden Afsluiting training met eventueel een toets en/of certificaat
f
van Heekgaarde 25 7622 KE Borne tel. 053-4340344 info@olct.nl www.olct.nl KvK nr. 08167363
Borne Brugstraatje 4 Enschede Boulevard 1945 nr. 3 Almelo Parmentierweg 18 Hengelo Marnixstraat 1
Contactadres
Leslocaties
“Natuurlijk moeten we een leven lang leren en is dit de verantwoordelijkheid van elke werkgever, werknemer en zelfstandig ondernemer” Bron:

Onderzoek: ouderen zijn het

Babyboomers laten zich niet afleiden door sociale media Een groot Australisch onderzoek administratieve krachten toont aan dat ouderen het grootste deel van hun dag productief zijn. Zij zeggen zelf 80 procent van hun dag met hun Bron: https://www.openvoor50plus.nl
Opleiding per vakgebied
SAMEN SLIMMER VERDER
van Heekgaarde 25 7622 KE Borne Tel. 053-4340344 Mob. 06-54737319 info@olct.nl www.olct.nl K.v.K. 08167363
Leslocaties
Borne Brugstraatje 4 Enschede Boulevard 1945 nr. 3 Almelo Parmentierweg 18 Hengelo Marnixstraat 1
Mogelijkheden voor oudere werknemers

Dat ouderen duur zijn voor een

onderneming is een hardnekkig

misverstand!

De gemiddelde werknemer heeft rond de middelbare leeftijd haar/zijn top bereikt en daarmee de top van het salaris. Oudere werknemers zijn dan even duur als een gemiddelde werknemer van veertig. Oudere werknemers zijn vaak op vele vlakken van onschatbare waarde. Met een speciale training op maat blijft juist deze, erg loyale groep, de stabiele factor in uw onderneming. Tel daarbij op dat over vijf jaar meer dan de helft van de Nederlandse bevolking ouder is dan 50. Op zoek naar nieuwe medewerkers kunnen werkgevers niet meer om de doelgroep 50-plus heen. Dus ondernemers, geef deze groep mensen kans om zich te trainen in de moderne kantoorapplicaties. Maak van hen moderne en gemotiveerde werknemers die volledig inzetbaar zijn.

Hoe gaat een OLCT training in zijn werk?

Allereerst worden de vaardigheden in beeld gebracht. Wat zijn de vereiste vaardigheden waarover zij moeten kunnen beschikken Op maat trainingsschema, boek(en) en oefeningen Begeleiding op de werkplek en actieve hulp bij de werkzaamheden Afsluiting training met eventueel een toets en/of certificaat

Mogelijkheden voor Subsidies

Bent u 50-plus en werkzoekend? Dan kan een computertraining u helpen om werk te vinden. U brengt uw kennis op peil! Daarnaast kun u gebruikmaken van de volgende regelingen: Scholingsvoucher: u krijgt subsidie voor een opleiding t.w.v. maximaal € 2500,- Proefplaatsing: u werkt op proef bij een werkgever. Voor werkgevers bestaan subsidieregelingen indien zij ouderen in dienst nemen

U kunt werkgevers op de volgende

regelingen wijzen

Mobiliteitsbonus De werkgever krijgt korting op premies die hij betaalt aan de belastingdienst. Compensatieregeling De werkgever krijgt voor u een ziektewet-uitkering als u ziek wordt.
f
Opleidingen en bedrijfstrainingen Samen slimmer verder!
053 - 4340344