f
Overzicht Administratief en Secretariële opleidingen
van Heekgaarde 25 7622 KE Borne tel. 053-4340344 info@olct.nl www.olct.nl KvK nr. 08167363
Borne Brugstraatje 4 Enschede Boulevard 1945 nr. 3 Almelo Parmentierweg 18 Hengelo Marnixstraat 1
Contactadres
Leslocaties
Opleiding per vakgebied

Administratief secretariële

opleidingen

Medisch secretariële opleidingen IVIO

geëxamineerd

Deze opleiding is modulair opgebouwd en start met:
Juridisch Secretaresse MBO-4
Klik voor info
Medisch Administratief Medewerker Klik voor info Medische Terminologie Module-1 Medische Secretariaats praktijk Module-2 Computer-vaardigheden Basis Module-3 MS Word Basis Module-3a MS Outlook Agendabeheer Module-3b Opleiding-1 Assistente Polikliniek Klik voor info Nederlandse taal Basis Module-4 Medische Basiskennis Module-5 Opleiding-2 Medisch Secretaresse Klik voor info Medische Correspondentie Module-6 Medische Ethiek & practische Psychologie Module-7 Computer- vaardigheden Gevorderd Module-8 MS Word Basis Module-8a MS Excel Basis Module-8b MS PowerPoint Module-8c Opleiding-3
(volgt)
Vervolg opleiding Assistente Polikliniek
Vervolg opleiding Medisch secretaresse

Aanvullende Cursussen