Scholingsplicht

Aanbieden van cursussen aan werknemers wettelijk verplicht!

Er zijn heel veel goede redenen te bedenken om je werknemers scholing aan te bieden. Ze kunnen hun werk beter uitvoeren, worden extra gemotiveerd en je blijft je concurrentie voor. Maar een andere belangrijke reden is dat jij als werkgever straks ook verplicht bent je werknemers te scholen. Op 1 juli 2015 gaat een heel pakket regels uit de Wet Werk en Zekerheid in. Deze wet heeft onder meer als doel om werknemers langer inzetbaar te houden. Dat betekent dat je moet blijven investeren in hun kennis en ervaring, door scholing te blijven aanbieden. Dit is een onderdeel van goed werkgeverschap.

Dit staat er in de wet over scholingsplicht:

De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uit oefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Ontslagvergoeding

De oude ontslagvergoeding wordt vanaf 1 juli veranderd in een transitievergoeding. Dit is een budget waarmee een werknemer kan toewerken naar een nieuwe baan. Opleidingen en cursussen zijn hier een essentieel onderdeel van. Als jij na 1 juli een werknemer wil ontslaan omdat zijn of haar functie bijvoorbeeld vervalt, moet je eerst overwegen of je hem of haar niet elders kunt inzetten, na het volgen van een opleiding. Mocht het toch tot een ontslag komen, dan mag je in sommige gevallen de kosten van deze opleiding aftrekken van de transitievergoeding die je je ex-werknemer zou moeten meegeven.

Scholing belangrijker

Scholing krijgt een veel grotere rol bij ontslag. Als jij de werknemers van wie je afscheid neemt onvoldoende opleidingsmogelijkheden biedt, betaal je hen later een hogere transitievergoeding. Ook wordt het lastiger om werknemers te ontslaan vanwege disfunctioneren, als je hem of haar onvoldoende scholing hebt aangeboden. Door de nieuwe wet wordt het dus nog verstandiger om op tijd te investeren in de scholing van je werknemers. Als je afscheid van hen neemt moet je sowieso bijdragen aan hun scholing, dus je kunt je bedrijf beter voor die tijd van hun opgedane kennis laten profiteren.

Tips:

Bied op tijd scholing aan waarmee je personeel goed kan blijven functioneren, binnen en buiten jouw bedrijf. Blijf nadenken over hoe je je personeel in de toekomst wilt inzetten, en wat ze daarvoor moeten kunnen. Bewaar de documenten van de scholing die je je werknemers aanbiedt goed in hun personeelsdossier. Maak, als je een werknemer een dure opleiding aanbiedt, afspraken over of en hoeveel hij van deze kosten terugbetaalt als hij of zij zelf ontslag neemt.

Zes redenen om te investeren in scholing van je personeel

Scholing kost tijd en geld. Een reden voor veel kleinere ondernemers om hier niet in te investeren. Het gaat toch allemaal prima zo? In dit artikel vijf redenen om wél geld uit te geven aan de opleiding van je personeel. Scholing maakt je bedrijf beter. Beter opgeleid personeel maakt minder fouten, zorgt voor een beter product en betere dienstverlening. Dit straalt weer af op jouw bedrijf. Klanten merken dat je werknemers meer kunnen dan bij vergelijkbare bedrijven en komen terug. Scholing houdt je scherp. Blijf de concurrentie voor door altijd mee te gaan met de nieuwste, technologische ontwikkelingen en je personeel op te leiden in de nieuwste mogelijkheden. Door internationalisering, technologische vooruitgang en strengere eisen op het gebied van bijvoorbeeld milieu of arbowetgeving verandert de omgeving van je bedrijf voortdurend. Door je werknemers regelmatig cursussen te laten volgen, voorkom je dat je achterloopt en houd je je bedrijf up-to-date. Scholing verhoogt de productiviteit. Uit onderzoek van EIM blijkt dat als mkb-bedrijven 1 procent meer personeel naar opleidingen sturen, de arbeidsproductivieit met 2,3 procent toeneemt. Goed opgeleid personeel krijgt meer af in dezelfde tijd en meldt zich bovendien minder vaak ziek. Scholing zorgt dat personeel bij je blijft. Door cursussen en opleidingen te volgen, wordt je personeel gemotiveerder. Dat zorgt ervoor dat zij zich minder vaak ziek melden en langer bij je bedrijf blijven. Door werknemers de mogelijkheid te geven hun kennis te vergroten en te groeien binnen je bedrijf, houd je hen gemotiveerd en houd je kennis en ervaring binnen. Ben je bang dat je werknemers na hun dure cursus opstappen? Je kunt vooraf een contract opstellen dat zij (een deel van) het cursusgeld moeten terugbetalen als zij een andere baan nemen. Meestal gaat dit met een glijdende schaal: hoe langer iemand na de opleiding nog blijft, des te minder hij of zij terugbetaalt. Scholing van personeel is goed voor je imago. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is ondernemen met oog voor mens, milieu en winst. Ook zorgen voor je personeel valt onder mvo en dat mag je best laten zien. Vertel op sociale media over de opleidingen die je werknemers hebben gedaan. Dan weten je klanten meteen dat jouw medewerkers op de hoogte zijn en zien zij dat jij een goede werkgever bent. Artikelbron: MKB Nederland
f
van Heekgaarde 25 7622 KE Borne tel. 053-4340344 info@olct.nl www.olct.nl KvK nr. 08167363
Borne Brugstraatje 4 Enschede Boulevard 1945 nr. 3 Almelo Parmentierweg 18 Hengelo Marnixstraat 1
Contactadres
Leslocaties
Opleiding per vakgebied

Scholingsplicht

Aanbieden van cursussen aan werknemers nu ook wettelijk verplicht! Er zijn heel veel goede redenen te bedenken om je werknemers scholing aan te bieden. Ze kunnen hun werk beter uitvoeren, worden extra gemotiveerd en je blijft je concurrentie voor. Maar een andere belangrijke reden is dat jij als werkgever straks ook verplicht bent je werknemers te scholen. Op 1 juli 2015 gaat een heel pakket regels uit de Wet Werk en Zekerheid in. Deze wet heeft onder meer als doel om werknemers langer inzetbaar te houden. Dat betekent dat je moet blijven investeren in hun kennis en ervaring, door scholing te blijven aanbieden. Dit is een onderdeel van goed werkgeverschap.

Dit staat er in de wet over scholingsplicht:

De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uit oefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.

Ontslagvergoeding

De oude ontslagvergoeding wordt vanaf 1 juli veranderd in een transitievergoeding. Dit is een budget waarmee een werknemer kan toewerken naar een nieuwe baan. Opleidingen en cursussen zijn hier een essentieel onderdeel van. Als jij na 1 juli een werknemer wil ontslaan omdat zijn of haar functie bijvoorbeeld vervalt, moet je eerst overwegen of je hem of haar niet elders kunt inzetten, na het volgen van een opleiding. Mocht het toch tot een ontslag komen, dan mag je in sommige gevallen de kosten van deze opleiding aftrekken van de transitievergoeding die je je ex-werknemer zou moeten meegeven.

Scholing belangrijker

Scholing krijgt een veel grotere rol bij ontslag. Als jij de werknemers van wie je afscheid neemt onvoldoende opleidingsmogelijkheden biedt, betaal je hen later een hogere transitievergoeding. Ook wordt het lastiger om werknemers te ontslaan vanwege disfunctioneren, als je hem of haar onvoldoende scholing hebt aangeboden. Door de nieuwe wet wordt het dus nog verstandiger om op tijd te investeren in de scholing van je werknemers. Als je afscheid van hen neemt moet je sowieso bijdragen aan hun scholing, dus je kunt je bedrijf beter voor die tijd van hun opgedane kennis laten profiteren.

Tips:

Bied op tijd scholing aan waarmee je personeel goed kan blijven functioneren, binnen en buiten jouw bedrijf. Blijf nadenken over hoe je je personeel in de toekomst wilt inzetten, en wat ze daarvoor moeten kunnen. Bewaar de documenten van de scholing die je je werknemers aanbiedt goed in hun personeelsdossier. Maak, als je een werknemer een dure opleiding aanbiedt, afspraken over of en hoeveel hij van deze kosten terugbetaalt als hij of zij zelf ontslag neemt.

Zes redenen om te investeren in scholing van je

personeel

Scholing kost tijd en geld. Een reden voor veel kleinere ondernemers om hier niet in te investeren. Het gaat toch allemaal prima zo? In dit artikel vijf redenen om wél geld uit te geven aan de opleiding van je personeel. Scholing maakt je bedrijf beter. Beter opgeleid personeel maakt minder fouten, zorgt voor een beter product en betere dienstverlening. Dit straalt weer af op jouw bedrijf. Klanten merken dat je werknemers meer kunnen dan bij vergelijkbare bedrijven en komen terug. Scholing houdt je scherp. Blijf de concurrentie voor door altijd mee te gaan met de nieuwste, technologische ontwikkelingen en je personeel op te leiden in de nieuwste mogelijkheden. Door internationalisering, technologische vooruitgang en strengere eisen op het gebied van bijvoorbeeld milieu of arbowetgeving verandert de omgeving van je bedrijf voortdurend. Door je werknemers regelmatig cursussen te laten volgen, voorkom je dat je achterloopt en houd je je bedrijf up-to-date. Scholing verhoogt de productiviteit. Uit onderzoek van EIM blijkt dat als mkb-bedrijven 1 procent meer personeel naar opleidingen sturen, de arbeidsproductivieit met 2,3 procent toeneemt. Goed opgeleid personeel krijgt meer af in dezelfde tijd en meldt zich bovendien minder vaak ziek. Scholing zorgt dat personeel bij je blijft. Door cursussen en opleidingen te volgen, wordt je personeel gemotiveerder. Dat zorgt ervoor dat zij zich minder vaak ziekmelden en langer bij je bedrijf blijven. Door werknemers de mogelijkheid te geven hun kennis te vergroten en te groeien binnen je bedrijf, houd je hen gemotiveerd en houd je kennis en ervaring binnen. Ben je bang dat je werknemers na hun dure cursus opstappen? Je kunt vooraf een contract opstellen dat zij (een deel van) het cursusgeld moeten terugbetalen als zij een andere baan nemen. Meestal gaat dit met een glijdende schaal: hoe langer iemand na de opleiding nog blijft, des te minder hij of zij terugbetaalt. Scholing van personeel is goed voor je imago. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is ondernemen met oog voor mens, milieu en winst. Ook zorgen voor je personeel valt onder mvo en dat mag je best laten zien. Vertel op sociale media over de opleidingen die je werknemers hebben gedaan. Dan weten je klanten meteen dat jouw medewerkers op de hoogte zijn en zien zij dat jij een goede werkgever bent. Artikelbron: MKB Nederland
van Heekgaarde 25 7622 KE Borne Tel. 053-4340344 Mob. 06-54737319 info@olct.nl www.olct.nl K.v.K. 08167363
Leslocaties
Borne Brugstraatje 4 Enschede Boulevard 1945 nr. 3 Almelo Parmentierweg 18 Hengelo Marnixstraat 1
f
Opleidingen en bedrijfstrainingen Samen slimmer verder!
053 - 4340344