Disclaimer Op deze website geeft OLCT haar gebruikers toegang tot informatie over vraag en aanbod op het gebied van training en maatwerkdiensten, steeds naar beste vermogen, op basis van de meest actuele, beschikbare informatie. Ondanks de zorgvuldigheid die hierbij wordt betracht, kan OLCT geen garanties geven over de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Eventuele acties die particulieren of bedrijven op basis van de door OLCT verstrekte informatie ondernemen, komen dan ook voor hun eigen risico en verantwoordelijkheid. OLCT aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. OLCT is niet aansprakelijk voor geleverd werk en verdere gevolgen die voortkomen uit geplaatste offerteaanvragen. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de OLCT website. OLCT behoudt zich te allen tijde het recht voor de website, de informatie daarop alsmede deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan. Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat OLCT geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan OLCT niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites
f
van Heekgaarde 25 7622 KE Borne tel. 053-4340344 info@olct.nl www.olct.nl KvK nr. 08167363
Borne Brugstraatje 4 Enschede Boulevard 1945 nr. 3 Almelo Parmentierweg 18 Hengelo Marnixstraat 1
Contactadres
Leslocaties
Opleiding per vakgebied
Disclaimer Op deze website geeft OLCT haar gebruikers toegang tot informatie over vraag en aanbod op het gebied van training en maatwerkdiensten, steeds naar beste vermogen, op basis van de meest actuele, beschikbare informatie. Ondanks de zorgvuldigheid die hierbij wordt betracht, kan OLCT geen garanties geven over de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Eventuele acties die particulieren of bedrijven op basis van de door OLCT verstrekte informatie ondernemen, komen dan ook voor hun eigen risico en verantwoordelijkheid. OLCT aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. OLCT is niet aansprakelijk voor geleverd werk en verdere gevolgen die voortkomen uit geplaatste offerteaanvragen. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de OLCT website. OLCT behoudt zich te allen tijde het recht voor de website, de informatie daarop alsmede deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker deze disclaimer en eventuele wijzigingen daarvan. Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat OLCT geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan OLCT niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites
van Heekgaarde 25 7622 KE Borne Tel. 053-4340344 Mob. 06-54737319 info@olct.nl www.olct.nl K.v.K. 08167363
Leslocaties
Borne Brugstraatje 4 Enschede Boulevard 1945 nr. 3 Almelo Parmentierweg 18 Hengelo Marnixstraat 1
f
Opleidingen en bedrijfstrainingen Samen slimmer verder!
053 - 4340344